Olive Oil, Almond Oil, Avocado Oil, Coconut Oil, Castor Oil, Jojoba Oil, Wheat-germ  Oil  , Grapefruit E Oil , Rosemary E Oil , Ginger E Oil, Vitamin E ,Sage E Oil , Ylang Ylang E Oil , Lemon E Oil , Lemongrass E Oil , Lavender E Oil , Bhringraj & Vitamin E .